ö
Hyfe is de benaming voor de lange, zich vertakkende draden van een schimmel. Dit tijdschrift op A6 formaat groeit ook associatief en deels ongecontroleerd alle kanten uit. Eén redacteur, een woordenlijst en een mede-auteur die zelf steeds de volgende auteur aandraagt laat deze reeks steeds verder groeien. Elk nummer is de zichtbare uitkomst van dit onzichtbare netwerk.
hyfe

Mede-auteurs krijgen een brief als uitnodiging. Vanaf het moment dat ze ja zeggen en een woord kiezen, hebben beide schrijvers 4 weken om een tekst in te leveren. Na een paar dagen verschijnt de papieren versie.
hyfe is voor € 5 (excl. verzendkosten) te bestellen. Bestellen kan door een mailtje te sturen naar maurice@spechtindestad.nl
hyfe is een project van Maurice Specht. Naast een tekst van zijn hand bevat elk nummer ten minste een tekening van kunstenaar Sander Zweerts de Jong